Skontaktuj siu0119 z nami!

Czy wiesz, co siu0119 dzieje z komunikacju0105 z Klientem w Twoje firmie?

  • Ile czasu handlowcy tracu0105 na wpisywanie leadu00f3w do CRMu?
  • Po jakim czasie kontaktuju0105 siu0119 z leadami?
  • Jak czu0119sto mylu0105 siu0119 przy wybieraniu numeru telefonu?
  • Ile razy handlowcy rozmawiali z klientem? Co z tego wyniku0142o?
  • Czy masz w raportach kau017cdy kontakt telefoniczny, mailowy, czatowy?

Z Click2Dial uzyskasz odpowiedu017a na wszystkie te pytania i poprawisz bu0142u0119dy w komunikacji z klientem.

Click2Dial u0142atwo integruje narzu0119dzia do zarzu0105dzania, monitoringu i analizy komunikacji firmowej bezpou015brednio z Salesforce.

Click2Dial jest dostu0119pne dla Sales Cloud oraz Service Cloud.

u00a0